Oprichten nieuw bedrijf

Ons eerste bedrijf heet tegenwoordig BillyBird Park Hemelrijk (www.billybird.nl). Als ambtenaar en kleuterjuf zijn wij, Ton en Gerrie Derks, dit bedrijf 24 jaar geleden begonnen. Dit omdat ik graag een zelfstandig bestaan op wilde bouwen en van organiseren hield. Hierbij hebben wij continu datgene gedaan wat wij leuk en zinvol vonden.

En dat is een recreatiepark waar al onze gasten plezier beleven. Feitelijk is het belangrijkste bestaansrecht van dit park, de gelegenheid die dit park biedt om de band tussen mensen te versterken. Dat geldt voor de band tussen (groot)ouders en (klein)kinderen en de band tussen vrienden. Door continu juist dit voorop te zetten, is er een park ontstaan met een eigen formule. Dit concept is niet bedacht, maar is gegroeid. Telkens is er iets verbeterd. 24 Jaar geleden hadden we niet kunnen bedenken, waar we nu staan.

Continu is gekeken wat de gasten van Hemelrijk belangrijk vonden. Hemelrijk had in 2009 bijna 60.000 abonnementhouders. Om abonnementen nog aantrekkelijker te maken, is gezocht naar extra service voor die abonnementhouders.

Cyberghost
BillyBird begon met het idee, dat het voor haar abonnementhouders aantrekkelijk was om bij winkels te sparen en dit in BillyBird Park Hemelrijk te verzilveren. Als je echter echt klantvriendelijk wilt zijn, moet je het gespaarde ook bij de andere bedrijven kunnen besteden. Het idee begon dus steeds meer los te staan van BillyBird. Om die reden is er een zelfstandig bedrijf opgericht: Cyberghost BV. BillyBird is (nog) wel grootaandeelhouder. Het bedrijf is zo opgezet, dat BillyBird slechts als eerste klant wordt gezien.

Friendscard
Om abonnementen extra aantrekkelijk te maken, gaat BillyBird de Friendscard uitgeven. Dit is de eerste formule van Cyberghost. Voor de Friendscard worden afspraken gemaakt met andere bedrijven, dat de cardhouders er kunnen sparen en/of verzilveren.

Feitelijk wordt van de reeds aanwezige abonnementen gebruik gemaakt, om een nieuw bedrijf succesvol te kunnen starten. Daarna worden er nieuwe Deelnemers gezocht. Winkels kunnen ook hun eigen klantenkaart als Friendscard uitgeven. Klanten kunnen dan bijv. niet alleen in hun winkel iEuro’s sparen, maar bijv. ook bij het tankstation op de hoek. Op deze manier versterken alle bedrijven die Friendscards uitgeven elkaar en is de klant extra tevreden.

Visie
Cyberghost heeft als slogan gekozen “service by a friend”. Dit geeft aan dat Cyberghost er in de eerste plaats is voor haar Leden. In de tweede plaats is Cyberghost er voor de Deelnemers. En daarna komen de belangen van de organisatie Cyberghost, waaronder die van de medewerkers en de aandeelhouders.

De leden worden niet alleen bediend met financieel voordeel, maar o.a. ook met relevante informatie. Om die te kunnen geven, moet er een vertrouwensband aanwezig zijn. Ook dit komt tot uitdrukking in “service by a friend”.

Toekomst
Hoe Cyberghost zich gaat ontwikkelen is nu nog onbekend. Zoals in eerdere ervaringen, zullen we ook hier ons bedrijf continu verbeteren. En telkens zullen we de belangen van onze klanten voorop zetten.

Ik hoop dat we ook u mogen bedienen.

Ton Derks,
Ondernemer.

Volkel, 1 maart 2010

 

 

 

 
 
,,,,,INVALID_LICENSE_KEY