Disclaimer

Friendscard is een product van Cyberghost B.V. Friendscard, Celebrationcard en de iEuro zijn geregistreerde merken.

Cyberghost B.V. spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

Wijzigingen, type-, invoerfouten en/of fouten door technische onvolkomenheden op de Friendscard site en in de e-mailingen van Friendscard zijn voorbehouden. Wijzigingen in deelnemersinformatie, -voorwaarden en prijzen zijn voorbehouden. Cyberghost B.V. aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.

Niets van de Friendscard site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cyberghost B.V.

Het iEuro saldo op onze (e-)mailingen kan vanwege de verwerkingstijd gewijzigd zijn door tussentijdse transacties. Log met uw e-mailadres en wachtwoord in op uw eigen profiel om uw actuele saldo te bekijken.

Vrijgestelde elektronischgeldinstelling

Het opwaarderen van saldi op de verschillende door Cyberghost B.V. aangeboden producten kwalificeert als het uitgeven van (elektronisch) geld in de zin van artikel 4:31 e.v. van de Wet op het financieel toezicht. Bij besluit van 29 oktober 2014 heeft De Nederlandsche Bank geoordeeld dat Cyberghost B.V. aan alle voorschriften voldoet om vrijgesteld te worden van toezicht door De Nederlandsche Bank. Per 29 oktober 2014 is Cyberghost B.V. derhalve ingeschreven in het register van De Nederlandsche Bank als vrijgestelde elektronischgeldinstelling. Er wordt aldus door De Nederlandsche Bank geen toezicht op Cyberghost B.V. uitgeoefend. Cyberghost B.V. heeft conform voorschrift van De Nederlandsche Bank een Stichting Beheer Derdengelden opgericht.

De door Cyberghost B.V. verzamelde gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 


 
IMG_9106.jpg
 
,,,,,INVALID_LICENSE_KEY